Algemene voorwaarden F1 actie - OOMT
Prijsvraag

Algemene voorwaarden F1 actie

SPELREGELS EN ACTIEVOORWAARDEN – Playstation-winactie-

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor de F1-winactie. Lees ze goed door zodat je volledig op de hoogte bent van de regels die bij deelname gelden.

Actievoorwaarden

 1. De -F1-winactie- wordt georganiseerd door Stichting Opleidings- en Ontwikkelfonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf gevestigd aan de Waterveste 1a te Houten (hierna te noemen “OOMT”). Op deze actie zijn deze actievoorwaarden van toepassing.
 2. Deelname aan deze actie is gratis.
 3. Je neemt deel aan de actie wanneer je jouw antwoord geeft op de vraag die wordt gesteld over het F-1-filmpje van de Booster Juli/Augustus en de gevraagde gegevens hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om de prijs te winnen: een Playstation 5 + F1 2021 voor de Playstation 5.
 4. De actie loopt van 1 juli t/m 1 augustus 2021.
 5. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar ofwel de schriftelijke toestemming tot deelname van een ouder of voogd en vallen onder de werkingssfeer van de cao Sociaal Fonds Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijf (vakmensen in de mobiliteitsbranche werkzaam bij een OOMT-aangesloten bedrijf).
 6. Medewerkers van OOMT zijn uitgesloten van deelname.
 7. OOMT behoudt zich het recht voor te allen tijde je deelname aan deze actie te beëindigen, indien je op enige wijze niet voldoet aan deze voorwaarden of in strijd handelt met enige wettelijke toepasselijke bepaling.
 8. OOMT kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden deze actie wijzigen, onderbreken of beëindigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 9. Indien kansspelbelasting moet worden betaald voor het ontvangen van de prijzen, zal OOMT hiervoor zorgdragen.

Prijs en aanwijzen winnaar

 1. Door deel te nemen aan de winactie maak je kans op een Playstation 5 + F1 2021 voor de Playstation 5.
 2. De winnaar van de prijs is degene die geloot wordt door OOMT onder de juiste inzendingen.
 3. OOMT beoordeelt de aanmeldingen en controleert of aan de actievoorwaarden is voldaan.
 4. De beoordeling van de aanmeldingen geschiedt op onpartijdige wijze op (of in ieder geval niet later dan) 5 augustus 2021.
 5. De winnaar wordt binnen 5 werkdagen na 5 augustus persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.
 6. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.
 7. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie wordt gevraagd de volgende persoonlijke gegevens bij aanmelding te verstrekken: voor- en achternaam, voorletters, geboortedatum en e-mailadres.
 2. Deelnemers verplichten zich bij aanmelding correcte en actuele gegevens te verstrekken.
 3. De persoonsgegevens die in het kader van deze actie worden verkregen, zoals genoemd onder 18, worden door OOMT verwerkt om uitvoering te geven aan deze actie, om de prijzen te kunnen uitreiken en in het kader van het aanbieden van haar diensten bij het nastreven van haar statutaire doeleinden, kort gezegd het bevorderen, faciliteren en ontwikkelen van (talent)ontwikkeling en opleiding van mensen werkzaam in de mobiliteitsbranche.
 4. Het Privacy Statement van OOMT is van toepassing op de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens.

Contact

 1. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen over deze actie kan contact opgenomen worden met de OOMT Servicedesk via 0800 – 0155 of per e-mail via servicedesk@oomt.nl.

Overig

 1. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door OOMT.
 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.